Kategorie

Duchowa rewolucja

  • Dostępność: Jest
  • Producent: Wydawnictwo Dawida
  • Cena: 30,00 zł
  • szt.
  • Poleć produkt
Duchowa rewolucja rzuci wyzwanie temu, co myślisz o Bożej mocy i swojej roli w walce z fałszywymi cudami i znakami kultu naszych czasów.

Duchowa rewolucja zawiera opowieści, interpretacje i praktyczne sugestie na temat tego, jak żyć w mocy i autorytecie Boga.

Duchowa rewolucja jest pełna ogólnych prawd o rzeczach nadprzyrodzonych oraz osobistych świadectw mówiących o nadnaturalnych zdarzeniach.

Duchowa rewolucja rozpala głód poszukiwania Boga, zachęca do znajdowania Go w innym wymiarze doświadczenia, odkrywania nowych szlaków.

Duchowa rewolucja pokazuje różnice pomiędzy chrześcijaństwem i „kościelnictwem”, mocą Boga a mocą szatana – faktem i prawdą.


PATRICIA KING - jest uznanym prorokiem nauczyciele oraz uznaną autorką książek. Prowadzi również program telewizyjny Extreme Prophetic - rewolucyjny pomyśł w dziedzinie mediów. Ponad 25 lat życia spędziła w służbie chrześcijańskiej. Chęteni pomaga, szkoli i inspiruje wierzących do głębszego poznawania Boga, uczenia sie modlitwy, słyszenia Boga oraz rozumienia potrzeb naszych czasów.SPIS TREŚCI

SŁOWO WSTĘPNE
Napisane przez Jamesa Golla
WPROWADZENIE
Czy to naprawdę rewolucja?
ROZDZIAŁ1
Wezwanie do rewolucji
ROZDZIAŁ 2
Czy duchowe doświadczenia są istotne?
ROZDZIAŁ 3
Młode wino w nowych bukłakach
ROZDZIAŁ 4
Duchu człowieczy, powstań!
ROZDZIAŁ 5
Istotny łącznik
ROZDZIAŁ 6
Doświadczenia trzeciego nieba
ROZDZIAŁ 7
Pomocnik (albo przewodnik)
ROZDZIAŁ 8
Pułapki i ożywienie
ROZDZIAŁ 9
Błyskawice i smoki
ROZDZIAŁ 10
Niebiańskie istoty
ROZDZIAŁ 11
Wezwani do rewolucji


WPROWADZENIE
Czy to naprawdę rewolucja?


Rewolucja: nagła lub doniosła zmiana

Nagła lub doniosła zmiana – bez wątpienia jest to właściwy opis tego, co ma miejsce dzisiaj, w Kościele dwudziestego pierwszego wieku. Wszystko zmienia się bardzo szybko. Jeżeli środowisko kościelne wokół ciebie jeszcze się nie zmieniło, na pewno do tego dojdzie, a Kościół za dziesięć lat będzie wyglądał zupełnie inaczej.
Jak będzie wyglądał Kościół w czasie rewolucji? Nikt nie jest w stanie podać dzisiaj wiarygodnej odpowiedzi, ale jedna rzecz, którą rozpoznajemy, jest pewna – obłok się podniósł i dla własnego dobra wyruszmy razem z nim. Pan prowadził Izrael przez pustynię za pomocą słupa obłoku w dzień, a słupa ognia w nocy, podobnie prowadzi nas. Mimo iż w czasie rewolucji nie będziemy w stanie dokładnie rozumieć tego, co On robi, musimy podążyć za Duchem Świętym, zanurzyć się w Bożym Słowie i zaufać Mu, że doprowadzi nas do Ziemi Obiecanej.
Musimy być gotowi na to, by wszystko, łącznie z naszymi poglądami, programami i dawnymi strukturami, położyć na ołtarzu. Musimy z chęcią, pasją i poświęceniem podążać za Nim, w miarę rozwoju tej rewolucji. Ukaże ona Bożą dobroć, moc, chwałę oraz nadprzyrodzone cuda i znaki. Rewolucja przemieni słaby Kościół w jaśniejące światłem Ciało Chrystusa, pulsujące niebiańską obecnością i mocą. Rewolucja wezwie nas do takiego życia, jakie prowadził Chrystus w Ewangeliach, do czynienia cudów, jak apostołowie w Dziejach Apostolskich. Rewolucja zwoła lud przyodziany mocą niebiańską i Bożym charakterem. Przyszło nam żyć w niezwykłych czasach!
Czy jesteś na to gotowy? Może się zdarzyć, że niektóre rzeczy, jakie Pan planuje uczynić, wielu zszokują i wystraszą. Tak samo jak w dawnych rewolucyjnych poruszeniach, niektórzy będą odrzucać rewolucję i zatwardzać swoje serca, próbując trzymać się starych dróg i sposobów myślenia. Zmiana często bywa trudna, ponieważ wymaga od nas ponownego przemyślenia utartych opinii i uwolnienia się od rutyny wygodnego stylu życia. Tak czy inaczej: będą ci, którzy rewolucję odrzucą, oraz ci, którzy się z niej ucieszą, przyłączą się i pójdą za Jezusem zdobyć terytoria nowe i dotąd nie zbadane. Niektórych rzeczy, które pojawią się w nadchodzących czasach, nie było nigdy wcześniej, będą one poszerzać naszą wyobraźnię i rzucać wyzwanie intelektowi.
Rewolucje zazwyczaj wywołują zamieszanie. Zrozumienie zmian i nowych sposobów działania wymaga czasu. Rewolucja budzi konflikty, a te, rodząc presje, testują i potwierdzają, co jest prawdziwe. Rewolucja rozpala ogień – płomień pasji i oczyszczenia. W nadchodzących dniach wszyscy będziemy musieli przylgnąć do Jezusa, szukając Jego rady i mądrości. Zasadniczo ważne będzie, by nie reagować na to, co się widzi, ale odpowiadać według zrozumienia, które daje nam Duch Święty.
Boże sposoby wyrastają poza nasze zdolności wyobrażenia sobie tego, co On zrobi. A kiedy jesteśmy wyprowadzani poza dobrze nam znane obszary, łatwo możemy przestraszyć się nowego otoczenia duchowego i ulec pokusie ograniczania siebie do tego, czego się nauczyliśmy i doświadczyliśmy w przeszłości. W czasach rewolucji musimy utrzymywać nasze serca w otwartości, a jednocześnie pozostawać niezachwianymi w ramach działania Ducha Świętego i Jego wskazań. Zawsze musimy mieć na względzie Boży charakter i Jego naturę.
Każde przyjście na świat wymaga wytrwałości nie tylko w przebiciu pęcherza płodowego – tę rolę spełniają działania apostolskie i prorocze – ale również w karmieniu i procesach wychowawczych, do czego potrzebne są służby pastorskie i nauczycielskie. Potrzebni są też ewangeliści, którzy głoszą Dobrą Nowinę świeżego Bożego poruszenia i dodają Ciału Chrystusa zapału na nowy czas.
W nadchodzącej rewolucji duchowy głód ujawni się jak nigdy dotąd. Pojawi się pragnienie nadprzyrodzonych rzeczy. Zwłaszcza młodzi ludzie będą poszukiwać głębszego sensu życia. Nie wystarczy im chodzenie do kościoła, nie będzie im zależało na przyłączaniu się do jakichś grup. Będą chcieli duchowych rzeczywistości, które zastąpią tradycje religijne, autorytetów, które będą mogli naśladować we własnym życiu. Będą rozglądać się za tym, co jest prawdą, i za tym, co jest wieczne. Będą zmęczeni zwykłym słuchaniem głoszonych prawd. Będą szukać rzeczy niezwykłych. Paweł rozumiał tę prawidłowość i my też musimy podążać za wzorcem apostolskim.

A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc (1 Kor 2,4).

Z Duchem Świętym za Przewodnika i Pismem Świętym jako przyłożonym pionem będziemy w czasie przemiany bezpiecznie prowadzeni przez Jezusa do nowej przestrzeni. Przygotuj się na zmianę… przygotuj się na rewolucję – duchową rewolucję!

Czytając te pozycję, zostałem zainspirowany przez Ducha Świętego do większego otworzenia się na sferę nadprzyrodzoną. Prawdziwa wartość książki tkwi w tym że Autorka zachęca czytelnika do szukania osobistej relacji i intymności z Bogiem, sama będąc najlepszym przykładem takiej postawy. Książka ta przybliża osobę Ducha Świętego i zachęca do zaufania właśnie Jemu, który „wszystko nam przypomni i wszystkiego nas nauczy". Patricia King ma własną historię chodzenia z Bogiem. To z pewnością inspiruje do „pisania" naszej osobistej historii. Jeśli Kościół nie będzie wchodził w sferę nadnaturalną w końcu tego wieku, nie będzie wstanie rozpoznać zmian, które przychodzą od Boga. Im bliżej Niego będziemy, tym bardziej będziemy gotowi słyszeć Jego głos i rozpoznać Jego dzieło w tym świecie. Ta książka zainspiruje cię, by zacząć nową przygodę ze swoim Bogiem. Warto zapamiętać słowa Johna Arnotta cytowane w tej książce: „Często osądzamy rzeczy, których nie rozumiemy. Czasem Bóg drażni nasze umysły by wyeksponować stan naszego serca". Mam silne przekonanie, że pamięć  tych słów pomoże nam otworzyć się na „nową rzecz", którą Pan przygotował  dla swojego Kościoła.
Edward Ćwierz


Format: 13,5x21 cm
Stron:176
ISBN:9788377520000
Okładka: miękka
Wydawnictwo: Dawida